Home » Photos » Yabello Wildlife Sanctuary (2)

Yabello Wildlife Sanctuary (2)

Yabello Wildlife Sanctuary (2)

Photo taken on 15 July 2016 (© Prof. Mortel / Flickr)

Related tags :
 ethiopia, yabello
 

Yabello Photos