Home » Photos » Bird, Borena Lodge at Yabello (5)

Bird, Borena Lodge at Yabello (5)

Bird, Borena Lodge at Yabello (5)

Photo taken on 16 July 2016 (© Prof. Mortel / Flickr)

Related tags :
 ethiopia, yabello
 

Yabello Photos