Home » Photos » Ernesto Sparalesto

Ernesto Sparalesto

Ernesto Sparalesto

Gondoliere having break

Photo taken on 14 November 2019 (© oiZox / Flickr)

Related tags :
 gondoliere, venezia, travelling, town, travel, traveler, travellerbloger, travelphotography, travelphoto, travelblogger, travellers, turistica, traveller, travelnow, young, urban, incontri, introspectus, imperatore, ombre e luci
 

Travelphotography Photos