Home » Photos » Espresso macaron

Espresso macaron

Espresso macaron

at Frenchie in Sonoma, California

Photo taken on 14 March 2019 (© sarahstierch / Flickr)

Related tags :
 espresso, macaron, dessert, french food, treats, sweets, food, sonoma, california
 

Sweets Photos