Home » Photos » Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal V...

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse)

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse)

Format: Fotopositiv
Dato / Date: 1841
Fotograf / Photographer: Ukjent
Sted / Place: Kvartal VII i Trondheim - Søndre gate / Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) / Kjøpmannsgata / Dronningens gate

Lars Fasting: Trondheims bybilde (Trondheim kommune 1976)

Rolf Grankvist (red.): 300 år med Cicignon (Trondheim kommune 1981)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H24.F30580

Merknad:

Thomas Angells gate ble anlagt etter bybrannen i 1841. Før brannen var det flere veiter i eller gjennom dette nye gateløpet; bl.a. Nedre Enkeltskillingsveita, Vaterlandsveita, Skomakerveita, Apotekerveita og Krambuveita.


Grunde, som ganske eller for en Deel blive udlagte til Gade.

Grundens Eier

1. Enkefrue Sandborg
2. Kjøbmand Schreiner
3. Mad.me Lundgreen
4. Jenssen & Co.

(read more)

Photo taken @ M on 1 January 1841 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, stræde, alley, steeg, ruelle, gränd, veit
 

Stræde Photos