Home » Photos » Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal I...

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse)

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse)

Format: Fotopositiv
Dato / Date: 1841
Fotograf / Photographer: Ukjent
Sted / Place: Kvartal IX i Trondheim - Munkegata / Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) / Nordre gate / Dronningens gate

Lars Fasting: Trondheims bybilde (Trondheim kommune 1976)

Rolf Grankvist (red.): 300 år med Cicignon (Trondheim kommune 1981)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H24.F30584

Merknad:

Thomas Angells gate ble anlagt etter bybrannen i 1841. Før brannen var det flere veiter i eller gjennom dette nye gateløpet; bl.a. Nedre Enkeltskillingsveita, Vaterlandsveita, Skomakerveita, Apotekerveita og Krambuveita.


Grunde, som ganske eller for en Deel blive udlagte til Gade eller Veite.

Grundens Eier

1. Bagerenke Mad.me Dahl
2. Hans Wensell
3. Bogbinder Nannestad
4. Stadshauptmand Kintling
5. Enkefrue Nægler
6. Skipper Brisack
7. Peder Dahl
8. Aspaas
9. Bagerenke Mad.me Jenssen
10. Skredder Chr. Kavlie
11. Snedker Dahl
12. Skomager Hammer
13. Krogness

(read more)

Photo taken @ M on 1 January 1841 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, stræde, alley, steeg, ruelle, gränd, veit
 

Stræde Photos