Home » Photos » Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 2...

Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22de Januari 1842 (1844)

Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22de Januari 1842 (1844)

Format: Kart
Dato / Date: 27 Juni 1844
Målestokk / Scale: 1:5000
Utgiver / Publisher: Trondheim kommune
Sted / Place: Midtbyen, Trondheim

Wikipedia: Bybranner i Trondheim

Wikipedia: Veit

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Kart- og oppmålingskontoret: Historiske kart - Tor.H26.F23984

Fremlagt under Trondhjems Bythingsret paa Stadens Raadhuus den 27de Juni 1844 under Thinglæsningen af de efter Ildebranden i Januari Maaned 1842 stedfundne Reguleringsforhandlinger atesterer [Sign.]

Merknad:

Dette kartet er kanskje særskilt interessant da det viser de tidligere gateløp og bebyggelse med innbyggere før bybrannen i 1842.

Noen steder som forsvant i bybrannen 1842:

Bondegårdsveita er forsvunnet nå, men var en blindveit som gikk fra Prinsens gate og vestover. Navnet skriver seg fra en Sivert Sivertsen Bondegaard, død 1719, men veita forsvant først da en stor bybrann raserte strøket i 1842.

Arbeidsanstaltens grunn og have - dette er i dag Asylveita mellom Dronningens gate og Sandgata. Dagens Asylveita har navn etter Norges første og eldste barnehage - Trondhjems Asylselskap, opprettet 1837.

Lilleplassen lå i St. Olavs gate. Lilleplassveita som i dag går fra St. Olavs gate til Drillveita har fått navn etter denne plassen.

Waltersveita er en del av nåværende Tordenskiolds gate. Den ble regulert bort etter året 1842. Navnet hadde den fra høkeren og brannoffiseren Walter Goutsen Schoug som bodde her. Han tok borgerskap 21. desember 1740.

Svendstueveita, en veit som gikk på vestsiden av nåværende Tordenskiolds gate, men ved reguleringen i 1842, ble oppspist av denne gaten. Navnet må være etter et hus hvor en mann med fornavnet Svend bodde, eller kanskje fra håndverkssvenn som yrke.

Wesselstueveita lå ved Tordenskiolds gate, men ble regulert bort i 1842. Den har sitt navn etter en institusjon, som familien Wessel opprettet for enker hovedsakelig etter sjøfolk og håndverkere. Huset der disse holdt til het Wesselstuen.

Staal-Bakken gikk diagonalt fra Dronningens gate mot Tyrkrisveita på hjørnet mot Tordenskiolds gate.

Hospitalsveita gikk i dagens Hospitalsgata fra Kongens gate til Dronningens gate.

Nyalmenningen gikk i dagens St. Olavs gate fra Dronningens gate til Sandgata inn mot Tyrkrisveita.

Kilde: Paasche, Erling: Veitene – Middelalderens gatenett i Trondheim (Trondheim Kommune 1983) [pdf 2,53 mb]

(read more)

Photo taken on 27 June 1844 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, kart, map, brann, fire, bybrann, 1842
 

Stræde Photos