Home » Photos » Pissveita sett fra Fjordgata

Pissveita sett fra Fjordgata

Pissveita sett fra Fjordgata

Format: Lysbilde i farge, positiv
Dato / Date: Ukjent
Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, Tekniske etater/Trondheim byarkiv
Sted / Place: Pissveita, Trondheim

Google Street View: goo.gl/maps/e8jHCiHVAFH2

Wikipedia: Veit

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B59.F27205

Pissveita er naturligvis ikke noe offisielt navn på en veit. Byens myndigheter var forsiktige med å tendere bort i navn som det lå noe odiøst ved. Men i den menige manns omtale, var det ingen tvil hvilken veit det her var tale om. Det markerte seg da også sterkt, der den lå mellom Fjordgaten 5 og 7, og opp til Bratørgaten mellom nr. 11 og 13. Navnet var naturlig, og veita brukt etter navnet, når folk kunne sitte ved Trondhjems Brændevinssamlags utskjenkning i Fjordgaten nr. 7 litt for lang tid, slik at de måtte ut en liten tur. Lengere enn rundt hjørnet gikk de altså ikke ved en slik anledning.

Kilde:

Erling Paasche (red.): Veitene - Middelalderens gatenett i Trondheim (Trondheim 1983) s. 11 - 'Pissveita'

(read more)

Photo taken @ Trondheim on 3 October 2018 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, arkive, archives, tor.h47.b59, pissveita, veit, veiter, stræde, alley
 

Stræde Photos