Home » Photos » Kuskveita (1930)

Kuskveita (1930)

Kuskveita (1930)

Format: Fotopositiv
Dato / Date: 1930
Fotograf / Photographer: Arne Jacobsen
Sted / Place: Kuskveita, Trondheim

Google Street View: goo.gl/maps/DdDSCgCiBqt

Wikipedia: Veit

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: A1.S4.P1.BP0008 - Byantikvarens positivsamling


Kuskveita er en trang veit som går fra Fjordgaten og opp i Taraldsgårdsveita. Enkelte har påstått at det har vært et artillerilosji her nede som har vært opphavet til veitenavnet. Dette er mindre trolig, da det synes mere naturlig at det har vært en skjenkestue som har holdt til i veita, og gården ligger høyere enn gatenivået, lik kuskesetet, men også denne påstanden er gjetting.

Kilde: Paasche, Erling (red): Veitene – Middelalderens gatenett i Trondheim (Trondheim Kommune 1983) s. 13.

(read more)

Photo taken on 1 January 1930 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archives, archive, veit, 30s, 1930, 30-tallet, arne jacobsen, arne jakobsen, kuskveita
 

Stræde Photos