Home » Photos » Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass

Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass

Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass

Format: Lysbilde / Dias
Dato / Date: Ukjent
Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet
Sted / Place: Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass, Trondheim
Oppdatert / Update: 31.07.2019 [Fotograf]

Wikipedia: Veit

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B10.F24354

Danielsbakerveita er oppkalt etter bakermester Daniel Hansen Buckhof, som var innvandret håndverker og ble gift med bakerdatteren Odele Green.

Veita går fra Cicignons plass og ned til Fjordgata.

De ulike delene av veita har opp gjennom årene hatt forskjellige navn. Fra Cicignons plass og til Olav Tryggvasons gate kaltes den av ulike grunner Kattveita. I området hvor den passerer Brattørveita, kalles den Findvedgårdsveita. På 1700-tallet har veita også vært kalt Donsveita.

Les mer i Veitene - Middelalderens gatenett av Erling Paasche (red.) 1983.

(read more)

Photo taken on 4 November 2014 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, byarkiv, lysbilde, lysbildesamling, torh47b10, f24354, stræde
 

Stræde Photos