Home » Photos » Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990)

Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990)

Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990)

Format: Lysbilde / Dias
Dato / Date: ca. 1970 - 1990
Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet
Sted / Place: Drillveita / Holstveita, Trondheim
Oppdatert / Update: 02.05.2017 [Fotograf]

Google Street View: goo.gl/maps/pr0Uo

Antikvarisk register: Drillveita

Antikvarisk register: Holstveita

Wikipedia: Drillveita

Wikipedia: Holstveita

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B23.F25162

Merknad:
I krysset hvor Drillveita møter Holstveita fra vest–øst kan man se kun tregårder hvorhen man ser, noe som gjør at man kan få et unikt inntrykk av hvordan Trondheim så ut etter bybrannen i 1842, da hele området ble gjenoppbygget med toetasjers trehus. Kilde: Wikipedia - Drillveita

(read more)

Photo taken on 14 January 2015 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, byarkiv, lysbilde, lysbildesamling, torh47b23, f25162, holstveita
 

Stræde Photos