Home » Photos » Brattørveita 13, 15 og 17

Brattørveita 13, 15 og 17

Brattørveita 13, 15 og 17

Format: Lysbilde / Dias
Dato / Date: Ukjent
Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet
Sted / Place: Brattørveita 13 - 17, Trondheim
Oppdatert / Update: 07.04.2017 [Fotograf]

Google Street View: goo.gl/maps/nmwUJ

Antikvarisk register: Brattørveita

Wikipedia: Veit

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B9.F24305

Merknad:
I det øst-vestgående løpet gikk en av de eldste veiene i byen, parallelt med fjorden. Det antas at dette løpet er identisk med middelalderens Gjæilar.

På 1600-tallet var denne smale veita, som da ble kalt Brattørgata, en av byens hovedtrafikkårer.

Den var fra 1711 kjent under navnet Nordfarergaten eller Nordfarerstredet og er første gang omtalt med det nåværende navn 1768. Nordfarere var betegnelsen på kjøpmenn og handelsmenn som hadde borgerskap og delvis gårder i byen, men som drev sin handel fra borgerleier langs kysten, spesielt i Nordland. Nordfarerne holdt hovedsakelig til i området mellom Nordre gate og Krambugata. Nordfarergaten ble tidligere også brukt som folkelig navn på den veita som fulgte Karl Johans gates og Storchveitas nåværende løp frem til Brattørveita.

Noen av de første jødene som kom til Trondheim slo seg ned i Brattørveita, bl.a. urmaker Jacob Hirsch, handelsmann H. Wolfsohn og familien Kahn.

I området her lå 1885 - 1950 en rekke mindre hoteller, hospitser, bondelosjier og pensjonater:

1. Hotel Idun
2. S. Dahls Privathotel
3. Trondhjems Privathotel
3. Petra Borch Pensjonat
5. Nielsens Enkes Logihus
5. Iris Hotel og Café
5. Nordlys Hospits
11. Ole Saltvigs Logihus
13 A. Fjermestads Enkes Logihus
13 A. Berntine Almaas Logihus
13 A. Hotel Alexandria
15. Arnt Haarberg Logihus
17. Hotel Trondhjem
17. Stormo Hospits
19. Johan Finseths Bondelogi
19. Trønderhotellet
19. Trønderen Hospits
21. Joh. Iversens Privathotel

Kilde: Bratberg, Terje: Trondheim byleksikon (Oslo 2008) s. 95

(read more)

Photo taken on 3 December 2014 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, byarkiv, lysbilde, lysbildesamling, torh47b9, f24305, brattørveita
 

Stræde Photos