Home » Photos » Stræde

Stræde Photos

Pissveita sett fra Fjordgata

Pissveita sett fra Brattørveita

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse)

Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse)

Vaterlandsveita (1930)

Skradikveita sett fra Gjetveita (1930)

Schjoldagerveita sett fra Kjøpmannsgata (1930)

Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22de Januari 1842 (1844)

Brattørveita 13, 15 og 17

Brattørveita 17

Bytt i Nytt i Brattørveita 23, på hjørnet av Danielsbakerveita

Kaptein Bloms kart over Trondhjem (1830)

Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass

Danielsbakerveita sett fra Olav Tryggvasons gate

Danielsbakerveita sett fra Fjordgata

Danielsbakerveita sett fra Brattørveita mot Olav Tryggvasons gate

Credoveita 4

Apotekerveita sett fra Dronningens gate

Hornemannsveita (1930)

Kuskveita (1930)

Danielsbakerveita og Hornemannsveita - Kartoversikt

Vaterlandsveita og Nedre Enkeltskillingsveita - Kartoversikt

2015-05-02

2015-05-02

2015-05-02

Holstveita 8 (ca. 1970 - 1990)

Neste Stopp i Holstveita 2 (ca. 1982 - 1990)

Holstveita mot vest (ca. 1970 - 1990)

Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990)

E. Sølvberg papirhandel i Fjordgata mot Credoveita

1 2 3 4