Home » Photos » Stræde

Stræde Photos

Pissveita sett fra Fjordgata Pissveita sett fra Brattørveita Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse) Hornemannsveita (1930) Vaterlandsveita (1930) Kuskveita (1930) Skradikveita sett fra Gjetveita (1930) Schjoldagerveita sett fra Kjøpmannsgata (1930) Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22de Januari 1842 (1844) Holstveita 8 (ca. 1970 - 1990) Neste Stopp i Holstveita 2 (ca. 1982 - 1990) Holstveita mot vest (ca. 1970 - 1990) Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990) Brattørveita 13, 15 og 17 Brattørveita 17 Bytt i Nytt i Brattørveita 23, på hjørnet av Danielsbakerveita Kaptein Bloms kart over Trondhjem (1830) Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass Danielsbakerveita sett fra Olav Tryggvasons gate Danielsbakerveita sett fra Fjordgata Danielsbakerveita sett fra Brattørveita mot Olav Tryggvasons gate E. Sølvberg papirhandel i Fjordgata mot Credoveita Apotekerveita sett fra Dronningens gate Danielsbakerveita og Hornemannsveita - Kartoversikt Vaterlandsveita og Nedre Enkeltskillingsveita - Kartoversikt 2015-05-02 2015-05-02 2015-05-02 Credoveita 4
1 2 3 4