Home » Photos » Stræde

Stræde Photos

Kart over Throndhjem (1830) Pissveita sett fra Fjordgata Pissveita sett fra Brattørveita Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Trykk) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VIII (Skisse) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VIII (Trykk) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Trykk) Danielsbakerveita (1930) Hornemannsveita (1930) Vaterlandsveita (1930) Nedre Enkeltskillingsveita (1930) Credoveita (1930) Kuskveita (1930) Skradikveita sett fra Gjetveita (1930) Skradikveita (1930) Ravelsveita (1930) Tyrkrisveita (1930) Drillveita (1930) Schjoldagerveita sett fra Kjøpmannsgata (1930) Storchveita (1930) Danielsbakerveita og Hornemannsveita - Kartoversikt Skradikveita og Gjetveita - Kartoversikt Credoveita og Kuskveita - Kartoversikt Ravelsveita - Kartoversikt Gjetveita (1930) Fotveita (1930) Brandhaugveita (1930) Moursundveita (1930)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10