Home » Photos » Stræde

Stræde Photos

Pissveita sett fra Fjordgata Pissveita sett fra Brattørveita Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal VII (Skisse) Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Skisse) Hornemannsveita (1930) Vaterlandsveita (1930) Kuskveita (1930) Skradikveita sett fra Gjetveita (1930) Schjoldagerveita sett fra Kjøpmannsgata (1930) Danielsbakerveita og Hornemannsveita - Kartoversikt Vaterlandsveita og Nedre Enkeltskillingsveita - Kartoversikt Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22de Januari 1842 (1844) Holstveita 8 (ca. 1970 - 1990) Holstveita mot vest (ca. 1970 - 1990) Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990) Kattveita / Danielsbakerveita sett fra Cicignons plass Danielsbakerveita sett fra Fjordgata Danielsbakerveita sett fra Brattørveita mot Olav Tryggvasons gate Credoveita 4 E. Sølvberg papirhandel i Fjordgata mot Credoveita 2015-05-02 2015-05-02 2015-05-02 Neste Stopp i Holstveita 2 (ca. 1982 - 1990) Brattørveita 13, 15 og 17 Brattørveita 17 Bytt i Nytt i Brattørveita 23, på hjørnet av Danielsbakerveita Kaptein Bloms kart over Trondhjem (1830) Danielsbakerveita sett fra Olav Tryggvasons gate Apotekerveita sett fra Dronningens gate
1 2 3 4