Home » Photos » Autumn Creek No. 5

Autumn Creek No. 5

Autumn Creek No. 5

Ridley Creek State Park, Pennsylvania

Photo taken @ E on 25 October 2019 (© Thomas James Caldwell / Flickr)

Related tags :
 ridley, creek, state, park, pa, pennsylvania, fall, autumn, water, reflection, orange, yellow, gold, green, colorful, trees, nature, foliage, beautiful, quiet
 

State Photos