Accueil » Photos » Southern Ethiopia

Photos Southern Ethiopia

Fejej area (2005) Fejej area (Ethiopia) Awassa (Ethiopia) Bubua (Ethio-kenyan border) 2005 Bubua - Turkana Lake (ethio-kenyan border) Appui-nuque Dassanetch Otcholoi (2006) Otcholoi (2006) Fejej area Bubua (ethio-kenyan border) Otcholoï Fejej area / Turkana lake Otcholoï Ado (juin 1997) ERMIDE (next to Omorate) Ermide (next to Omorate) Turkana lake (road to Ado / Otcholoï) Kangaten (2010) Bubua (ethio-kenyan border) Omorate Rift (from Konso to Weyto) Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Hamer tribe bull jumping ceremony, Omo Valley, Ethopia Kangaten (2010) Kangaten (2010)
1 2 3