Accueil » Photos » Somalia

Somalia

Somalia

Photo prise @ Mogadishu le 3 mars 2016 (© ACP-EU Migration Action / Flickr)

Voir aussi :
 somalia, remittances, acp-eu migration action, dialogue
 

Photos Somalia