Home » Photos » San Jon, New Mexico

San Jon, New Mexico

San Jon, New Mexico

Abandoned Service Station along Historic Route 66.

Photo taken @ San Jon on 13 October 2009 (© Jasperdo / Flickr)

Related tags :
 san jon, new mexico, road trip, fading america, route 66, gas station, service station, abandoned, building, architecture, history
 

Route66 Photos