Accueil » Photos » Water Pumpers

Water Pumpers

Water Pumpers

"Tulumba efradı semtin hamal, ırgat, arabacı gibi, vücut yapıları bu meşakkatli işe dayanıklı gençlerinden toplandı. Bunlar kendi günlük işlerine devam ettiler, yangın çıkınca tulumbalarının başında toplandılar ve yangına koştular. Bu hizmetlerine karşılık, hemen hepsi bekâr olduklarından kendilerine yatacak bir koğuş yapıldı. Küçük bir aylık bağlandı, günde bir ekmekle senede birer kat esvap verildi. Her türlü belediye vergilerinden de afedildiler. Yangına gitme kıyafetleri sırtta bir don, bir gömlek, başta bir keçe külah, yalın ayaklarında da bir tulumbacı yemenisi idi." Reşat Ekrem Koçu

Kaynak: "Cumhuriyet Devrinde İtfaiye", İstanbul: Belediye Matbaası, 1973, ss. 27-28

Tulumbacılar, 1870
Fotoğraf: Abdullah Frères
#SALTAraştırma, Fotoğraf Arşivi

(plus d'infos...)

Photo prise le 20 septembre 2016 (© SALTOnline / Flickr)

Voir aussi :
 tulumbacılık, tulumbacılar, İtfaiye, İtfaiye teşkilatı, osmanlı İtfaiyesi, İtfaiyeciler, eski İtfaiyeciler, osmanlı İtfaiye teşkilatı, İstanbul tulumbacıları, fire, fireman, firemen, firefighter, ottoman, constantinople, salt araştırma, salt research, salt online
 

Photos Ottoman