Home » Photos » View of Golden Horn from Petits Champs des Morts

View of Golden Horn from Petits Champs des Morts

View of  Golden Horn from Petits Champs des Morts

Küçük Kabristan'dan (Petits Champs) Haliç'in görünümü

"... Mezarlıkların bölge dışına taşınması ve Avrupai tarzda bir bahçe ihtiyacının gazeteler tarafından sıklıkla dillendirildiği, bu isteklerin de öncelikli olarak hijyen ve daha sonra güvenlik sebepleriyle meşrulaştırıldığı biliniyordu. Ancak daha önce tahmin edilmeyen biçimde, Küçük Kabristan'ın Kasımpaşa'da, Tersane'yle ilişkili olarak gelişmekte olan alt sınıf mekânlarıyla Pera arasında da bir sınır işlevi gördüğü, mezarlığın daha keskin sınırlara sahip bir bahçeye evrilmesinde bu sınır doğasının da etkili olduğu ortaya çıktı."

Kaynak: Mehmet Kentel, "Ölü Bedenler Üzerine Kozmopolitizm: Geç 19. Yüzyıl İstanbul'unda Çeşitliliği Uysallaştırmak", SALT Araştıma Fonları, 2014.

‪ #‎SALTAraştırma, Fotoğraf Arşivi‬

Repository: SALT Research

Rights Info: This material can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license.

(read more)

Photo taken on 23 September 2016 (© SALT Research / Flickr)

Related tags :
 mezarlık, osmanlı mezarlığı, küçük kabristan, petits champs, Şişhane, haliç, beyoğlu, cam negatif, cemetery, graveyard, ottoman graveyard, golden horn, glass negative, ottoman, osmanlı, İstanbul, constantinople, salt araştırma, salt research, salt online
 

Ottoman Photos