Home » Photos » Myrmile

Myrmile

Myrmile

Denne myrmila er registrert av Christian og Svein Bonvik. Se

www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=08a81e8d-306a-4...

Derfra siteres: "Ei myrmile er en type tjæremile som ble benyttet til å fremstille tjære og kull. Myrmiler er anlagt ute på en flat blautmyr. Det ble gravd en grop i myra med skrå vegger, gjerne kledd med never. Gropa ble dekket over med halvkløvninger, og oppå disse ble tyriveden lagt i dunge og dekket med torv. Under brenningen rant tjæren ned mellom halvkløvningene (som også kunne være utstyrt med små hakk i siden for å lette avrenningen), og videre ned i myrgropa. Tjære er tyngre enn vann, og samlet seg under evt vanntilsig i gropa. Vannet ble tappet ut gjennom et staurhull som førte det ut i en grop som ble gravd ved siden av milegropa. Selve tjæren ble øst opp fra bunnen til slutt. (kilde: NIKU - nomenklaturen i fornminneregisteret)"

Mer om denne og andre miler i Svein Bonviks "Korsvegen"

(read more)

Photo taken on 4 September 2010 (© Ole Husby / Flickr)

Related tags :
 1009040134, norge, norway, orkdal, myrmile, kringlåtmyra, tjæremile, tar kiln, sooc
 

Norway Photos