Home » Photos » Arkitekt Sverre Pedersen (1882-1971)

Arkitekt Sverre Pedersen (1882-1971)

Arkitekt Sverre Pedersen (1882-1971)

Format: Fotopositiv
Dato / Date: ca. 1930
Fotograf / Photographer: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen (1869 - 1941)
Sted / Place: Trondheim
Oppdatert / Update: 16.10.2014 [Oppdatert med informasjon og lenker til Hvem er hvem? 1948 og Merkantilt Biografisk Leksikon 1935]

Wikipedia: Sverre Pedersen (1882-1971)

Hvem er hvem? (1948): Sverre Pedersen (1882-1971)

Merkantilt Biografisk Leksikon (1935): Sverre Pedersen (1882-1971)

Digitalarkivet: Sverre Pedersens husstand i Tidemands gate 24 (Thjems kommunale Folketelling 1925)

Digitalarkivet: Sverre Pedersens karakterer ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt (uteksaminert 1901)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B25.F1745

PEDERSEN Sverre, professor, arkitekt, Trondheim, f. 4. aug. 1882 i Trondheim, sønn av dampskipslos Hans P. (1843—1910) og Christine Elisabeth Andersen. Gift 1913 Edith Gretchen Børseth, f. 7. nov. 1891 i Michigan, U. S. A., dtr, av handelsm. Ingebrigt B. (1865-1903) og Clara Krokson, f. 1874.

Eks. T. T. L. 1901, Tekn. høysk. Hannover, Tekn. høysk., Charlottenburg. Arkitektass. ved Tr.hjems Stadsarkitektkontor 1905, avd.arkitekt 1908, stadsarkitekt 1914, professor i bygningskunst ved Norges Tekn. Høysk, fra 1920. Tegnet Trondheims gassverkskompleks, generalboligen i Tr.heim, Fiskeriutst. i Tr.heim i 1930, Tr.heims byplan av 1913 (i samarb. med Fritz W. Berger), Tr.heims Boligbygning 1914—20. Gitt utkast til Blindernreguleringen, Oslo (1. premie 1923), byplan for Tromsø (1. premie 1922), Mosjøen, Narvik, Hamar (1. premie 1922), Lillehammer, Fredrikstad, Kongsvinger, Åndalsnes, Herøya, Molde, Hønefoss, Tr.heims sentrum. Vestre Piper-vika i Oslo, Sandefjord m. fl. Intendant i Tr.heims kongebolig (Stiftsgården). Ledet arb. med reg. av brente steder 1940—45. Medl. Kgl. Vidensk. Selsk. og Vidensk. Akad. Korresp. medl. av Østerrikes Arkitektforb., av arkitektfor. i Buenos Aires, av Deutsche Akademie für Städtebau, Berlin. Æresdoktor ved den tekn. høysk. Darmstadt 1936, æresmedl. av British Town Planning Inst. [Kilde: Hvem er hvem? 1948]


PEDERSEN, Sverre, prof. (N. T. H., Tr.heim), f. 4. aug. 1882 i Tr.heim. T. T. L. 1901, høisk. Hannover, Berlin. Ark.ass. gjenopb. Ålesund efter branden 1904. Ans. Trondhjems kommune 1905, avd.arkitekt 1908, stats-arkitekt 1914, i nuv. stilling s. 1920. Har regulert helt og delvis ca. 30 byer. Medl. Deutsche Akademi des Städtebaues Off. de Akademi Francaise. Korr. medl. Østerrikske arkitektforening i Buenos Aires, Off. av Luxemburgske Orden, Kongens jub.-med., tilsynsm. Stiftsgården, Tr.heim. Medl. bygningsrådet en årrekke. [Kilde: Merkantilt Biografisk Leksikon 1935]

(read more)

Photo taken @ Trondheim on 1 January 1930 (© Trondheim byarkiv / Flickr)

Related tags :
 portretter, torh41b25, trøndelagsutstillingen, 1930, trondheim byarkiv, trondheim kommune, trondheim, trondhjem, sør-trøndelag, trøndelag, norge, norway, norwegen, noorwegen, noruega, arkiv, archive, archives, byarkiv, arkitekt
 

Norway Photos