Home » Photos » Stara Planina, Bulgaria

Stara Planina, Bulgaria

Stara Planina, Bulgaria

Far far away - Vezhen peak (2198 m)

Photo taken on 20 September 2015 (© Derbeth / Flickr)

Related tags :
 bulgaria, mountains, stara planina, d5000, rawtherapee, vezhen, hiking
 

Mountains Photos