Home » Photos » Lysbildesamling

Lysbildesamling Photos

Pissoaret i Ilaparken (ca. 1965 - 1985) Ung mor med barn / Ilaparken (ca. 1965 - 1985) Holdeplass for buss og trikk i Ilaparken (ca. 1980 - 1982) Grundtvigs gate 3 (ca. 1967) Lademoen hjem for gamle / Mellomveien 7 (ca. 1970 - 1990) Holstveita 8 (ca. 1970 - 1990) Neste Stopp i Holstveita 2 (ca. 1982 - 1990) Holstveita mot vest (ca. 1970 - 1990) Drillveita ved Holstveita (ca. 1970 - 1990) Erling Skakkes gate 36 (Før 1969) Erling Skakkes gate 43 (ca. 1970 - 1990) Sko- og klesforretningen T. Elseth i Erling Skakkes gate 45 (ca. 1970 - 1990) Vitenskapsmuseet i Erling Skakkes gate 47b (ca. 1970 - 1990) Erling Skakkes gate mot øst (Før 1969) Lagrettsbygningen i Erling Skakkes gate 60 (ca. 1970 - 1990) Stabbur ved Erling Skakkes gate 66 (ca. 1970 - 1990) Tronka i Erling Skakkes gate 66 (ca. 1970 - 1990) Krysset Erling Skakkes gate / Munkegata mot vest (ca. 1970 - 1990) Schultz gate 2 og 4 (ca. 1970 - 1990) Estenstadhytta (ca. 1970 - 1990) Tømmerholt gård i Estenstadmarka (ca. 1970 - 1990) Mellomveien 19 (ca. 1970 - 1990) Mellomveien 17 (før 1970) Asklund / Mellomveien 21 (ca. 1970 - 1990) Mellomveien (ca. 1970 - 1990) Trikkestallen i Mellomveien 32 (ca. 1970 - 1990) Mellomveien 30 (ca. 1970 - 1990) Lademoen skole (ca. 1970 - 1990)
1 2 3 4 5 6 7 8