Home » Photos » Welding robot 2051

Welding robot 2051

Welding robot 2051

Photo taken on 29 August 2019 (© Robiwan_Kenobi / Flickr)

Related tags :
 robiwan_kenobi, robot, welding, moc, lego, sci-fi, futuristic
 

Lego Photos