Home » Photos » Kaohsiung

Kaohsiung Photos

台灣高雄宏南宿舍五色鳥 台灣高雄宏南宿舍五色鳥 台灣高雄宏南宿舍五色鳥 台灣高雄宏南宿舍五色鳥 台灣高雄宏南宿舍五色鳥 台灣高雄小崗山夏竹月落晨 2019-07-04 18.42.36 2019-07-04 18.41.14 2019-06-28 17.47.55 2019-06-28 10.34.39 2019台灣高雄小崗山日出藍幕火燒雲 2019-06-27 13.27.20 2019-06-26 22.01.08 台灣左營春秋閣與五里亭 2019台灣岡山阿公店水庫滿月之夜 台灣蓮池潭五里亭日出 台灣高雄岡山大滿月 2019台灣蓮池潭日出滿月火燒雲 台灣左營蓮池潭五里亭日出 2019台灣茂林多納大橋日出火燒雲 _MG_9850 _MG_8459 DSC_2605.jpg IMG_4519 關於我的90年代,手記文繪展。 2019-06-20 17.32.06 2019-06-20 17.32.13 2019-06-20 17.43.00
Tags related to kaohsiung:
 taiwan, film, city, sky, night, sunset, lomo, nikon, building, lca
« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 2196 »»