Home » Photos » Le figuier : La figue ne tombe jamais en plein dans la bouch...

Le figuier : La figue ne tombe jamais en plein dans la bouche. Prov Kabyle

Le figuier : La figue ne tombe jamais en plein dans la bouche. Prov Kabyle

Le figuier est une des plantes majeures de la bible. Dans la mythologie grecque, le figuier est l'arbre de Dionysos, Priape, dieu de la fécondité. La figue est à la base du régime des athlètes en période olympique. A Rome, il est dédié au dieu Mars (qui n'a aucun rapport avec le pacifique et jovial Dionysos).Dans la Bible, la figue est un fruit de la Faute originelle et sa feuille est le premier cache-sexe. Cléopâtre en fit son fruit préféré au point, que l'aspic devant la tuer avait été, à sa demande, caché dans une corbeille de figues. Dans l'astrologie celtique, le caractère figuier est un peu volage en société, ...
La figuera és una de les principals plantes de la Bíblia. A la mitologia grega, la figuera és l'arbre de Dionís, Priapo, déu de la fertilitat. La figa es troba a la base del règim dels atletes durant el període olímpic. A Roma, està dedicat al déu Mart (que no té cap connexió amb el pacífic i jovial Dionís) .En la Bíblia, la figa és un fruit de la falla original i la seva fulla és el primer caché sexual. Cleòpatra la va convertir en la seva fruita favorita fins al punt que l’aspiració davant de la matança havia estat, a petició d’ella, amagada en una cistella de figues. A l’astrologia celta, la naturalesa de les figues és una mica inconfusible a la societat ...
La higuera es una de las principales plantas de la Biblia. En la mitología griega, la higuera es el árbol de Dionisio, Priapus, dios de la fertilidad. El higo está en la base del régimen de los atletas durante el período olímpico. En Roma, está dedicado al dios Marte (que no tiene conexión con el pacífico y jovial Dioniso). En la Biblia, el higo es un fruto de la falla original y su hoja es el primer escondite sexual. Cleopatra la convirtió en su fruta favorita hasta el punto de que el asp frente a la matanza había sido, a petición suya, escondido en una cesta de higos. En la astrología celta, la naturaleza del higo es un poco voluble en la sociedad, ...

(read more)

Photo taken @ Tournefeuille on 16 April 2019 (© ** Capo Jean-claude * <°)))) >< / Flickr)

Related tags :
 soe, the, magic, eye, mordus, de, photos, flickr, simply, amateur, photo, france, superb, jean, claude, capo, photographie, passion, talent, hdr
 

Good Photos