Accueil » Photos » #PelsCaminsdelPallars18 | El Pilaret de Sant Sebastià de Ma...

#PelsCaminsdelPallars18 | El Pilaret de Sant Sebastià de Malmercat | Soriguera

#PelsCaminsdelPallars18 | El Pilaret de Sant Sebastià de Malmercat | Soriguera

A mitja tarda de diumenge, Glòria i Neus ens acompanyen fins l'àrea de pícnic de Saverneda (669 metres). Després d'acomiadar-nos d'elles, vam començar a caminar. Després envoltar la gran Masia, s'inicien les fortes pendents per un sender força cura que ha de portar-nos fins al nostre primer objectiu: Malmercat (972 metres).
Uns centenars de metres abans d'arribar, ens trobem amb la carretera local que condueix fins al poble, just on hi ha el Pilaret dedicat a Sant Sebastià que vetlla sobre la vall i el pas del riu Noguera Pallaresa.
Descansem uns instants per reposar forces Després de l'esforç mentre fem vot d'abandonar el soroll i les presses, ni que sigui per uns dies, i gaudir de la bellesa del moment. Seguim!

At mid afternoon on Sunday, Gloria and Neus accompany us to the picnic area of Saverneda (669 meters). After saying goodbye to them, we started walking. After roundabout the large farmhouse, the steep slopes begin along a quite careful path that should take us to our first objective: Malmercat (972 meters).
A few hundred meters before arriving, we find the local road that leads to the town, right where the pilaret is dedicated to Sant Sebastià that overlooks the valley and the Noguera Palleresa river.
We rest for a few moments to regain our strength after the effort, while we vow to leave the noise and haste, even for a few days, and enjoy the beauty of the moment. We continue!

A media tarde del domingo, Gloria y Neus nos acompañan hasta el area de picnic de Saverneda (669 metros). Después de despedirnos de ellas, empezamos a caminar. Tras rodear la gran Masía, se inician las fuertes pendientes por un sendero bastante cuidado que debe llevarnos hasta nuestro primer objetivo: Malmercat (972 metros).
Unos cientos de metros antes de llegar, nos encontramos con la carretera local que conduce hasta el pueblo, justo donde está el pilaret dedicado a Sant Sebastià que vela sobre el valle y el paso del río Noguera Palleresa.
Descansamos unos instantes para reponer fuerzas després del esfuerzo mientras hacemos voto de abandonar el ruido y las prisas, aunque sea por unos días, y disfrutar de la belleza del momento. Seguimos!

(plus d'infos...)

Photo prise @ Malmercat le 24 juin 2018 (© Ramon Oromí Farré @sobreelterreny / Flickr)

Voir aussi :
 soriguera, pilaret de sant miquel, creu, cruz, cross, mountains, muntanyes, montañas, landscapes, paisatges, paisajes, pallars, sobirà, noguera pallaresa, panoramicas, landmark, old, monument, roof
 

Photos Exterior