Home » Photos » Spotted hyenas

Spotted hyenas

Spotted hyenas

Photo taken @ Metahara on 24 May 2014 (© jeanotr / Flickr)

Related tags :
 awash, awash national park, crocuta crocuta, ethiopia, hyena cave, hyène tachetée, spotted hyena, wild life, metehara, oromia, Éthiopie
 

Ethiopia Photos