Accueil » Photos » Orthodox Ethiopian church

Orthodox Ethiopian church

Orthodox Ethiopian church

Photo prise @ Addis Ababa le 22 février 2016 (© Francisco Anzola / Flickr)

Voir aussi :
 addis ababa, addis, ethiopia, city, africa, church, orthodox, ethiopian, octogonal, tradition, religion
 

Photos Ethiopia