Home » Photos » ILRI Zebu sports course participants

ILRI Zebu sports course participants

ILRI Zebu sports course participants

2014 ILRI Zebu Sports course participants (photo credit: ILRI).

(read more)

Photo taken on 21 August 2014 (© International Livestock Research Institute / Flickr)

Related tags :
 addis ababa, ethiopia, zebu
 

Ethiopia Photos