Accueil » Photos » sleepy boxer

sleepy boxer

sleepy boxer

Photo prise le 26 janvier 2013 (© Sean*Paris / Flickr)

Voir aussi :
 boxer, boxer dog, dogs, helios 44, bokeh, nikon, d2x
 

Photos Dogs