Accueil » Photos » Landscape around lake Abhe, Djibouti

Landscape around lake Abhe, Djibouti

Landscape around lake Abhe, Djibouti

Photo prise le 5 novembre 2015 (© GregoireDubois / Flickr)

Voir aussi :
 djibouti, nature, desert
 

Photos Djibouti