Accueil » Photos » Dorcas gazelle (Gazella dorcas), Dikhil area, Djibouti

Dorcas gazelle (Gazella dorcas), Dikhil area, Djibouti

Dorcas gazelle (Gazella dorcas), Dikhil area, Djibouti

Photo prise le 5 novembre 2015 (© GregoireDubois / Flickr)

Voir aussi :
 djibouti, nature, desert, wildlife
 

Photos Djibouti