Accueil » Photos » Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska, widok z góry Czubatka (382 m n.p.m.), ul. Górna, Klucze, 20 czerwca 2018 r.
Pustynia Błędowska jest unikatowym, największym w Polsce obszarem lotnych piasków. Ma długość 10 km i szerokość do 4 km. Przez jej środek przepływa Biała Przemsza. Pustynia powstała w wyniku działalności człowieka i obniżenia poziomu wód gruntowych skutkującego brakiem możliwości rozwoju roślin. Po II wojnie światowej na skutek obsadzenia części pustyni wierzbą i sosną powierzchnia odkrytych piasków uległa zmniejszeniu, lecz dzięki działaniom ochronnym prowadzonym od 2000 r. nastąpiło odnowienie piaszczystych terenów. Od początków XX w. pustynia była wykorzystywana jako poligon wojskowy - obecnie część na północ od Białej Przemszy.
**
Błędów Desert, view from Czubatka hill (382 m), Górna str., Klucze, June 20, 2018
The Błędów Desert is an unique, the largest in Poland area of sands. It is 10 km long and up to 4 km wide. The river Biała Przemsza divides the desert in two. The desert was created as a result of human activity resulting in lowering the water table which ceased to support plant life. After the World War II parts of the desert were planted with willows and pines what resulted with decrease of sands area however thanks to conservation efforts since 2000, some of the desert sands were restored. Since the early 20th century the desert has been used as a military proving ground - currently only the part to the north of the Biała Przemsza.

(plus d'infos...)

Photo prise @ Klucze le 20 juin 2018 (© magro_kr / Flickr)

Voir aussi :
 klucze, polska, poland, małopolska, malopolska, małopolskie, malopolskie, pustynia, przyroda, natura, krajobraz, widok, sceneria, desert, nature, landscape, view, scenery
 

Photos Desert