Home » Photos » 2011-2866-Etiopia-Gennaio 30-Lago Abbe

2011-2866-Etiopia-Gennaio 30-Lago Abbe

2011-2866-Etiopia-Gennaio 30-Lago Abbe

Photo taken on 21 February 2011 (© tomorme / Flickr)

Related tags :
 peoples, etiopia, dancalia
 

Dancalia Photos