Home » Photos » Cutlass Express 2019

Cutlass Express 2019 Photos

190205-F-EY126-0473 190202-N-UY653-146 5 190130-N-UY653-306 1 190131-N-UY653-113 2 190203-N-UY653-308 3 190204-N-UY653-513 190204-N-OW019-1172 USS Chung-Hoon (DDG 93) departs Djibouti during exercise Cutlass Express. Rear Adm. Heidi Berg opens exercise Cutlass Express 2019 in Djibouti. Cutlass Express 2019 training in Djibouti. 190204-F-EY126-0231 190203-N-UY653-096 190203-N-UY653-142 190204-F-EY126-0057 190204-N-OW019-1019 190204-N-OW019-1042 190204-N-OW019-1058 190204-N-OW019-1071 190204-N-OW019-1087 190204-N-OW019-1098 190204-N-OW019-1101 190204-N-OW019-1116 190204-N-OW019-1122 190204-N-OW019-1133 190204-N-OW019-1157 190204-N-OW019-1164