Home » Photos » the Aster family (Asteraceae)

the Aster family (Asteraceae)

the Aster family (Asteraceae)

the Aster family (Asteraceae)

Photo taken on 24 June 2006 (© lezumbalaberenjena / Flickr)

Related tags :
 plants, plantas, plant, planta, mata, árbol, hoja, fruta, yerba, arbusto, flor, cherry, frutilla, pétalo, ottawa, canada, silvestre, aster, asteraceae, lezumbalaberenjena
 

Cherry Photos