Home » Photos » Off Season

Off Season

Off Season

Photo taken on 7 January 2019 (© Bert Pot / Flickr)

Related tags :
 merry go round, carousel, bordzjomi, film, georgia, bnw, black and white, black & white, tri x, kodak tri-x, kodak, bert pot, cinematography, cinematographer, director of photography, analog, analogue, rolleiflex, rollei, tlr
 

Blackwhite Photos