Home » Photos » Casualties

Casualties

Casualties

Photo taken @ Sacramento on 13 June 2014 (© micadew / Flickr)

Related tags :
 bnw, black & white, black and white, street, street photography, street wear, street shots, street scene, micadew, interesting, interesting micadew, interesting faces, urban, urban scene, urban shots, urban life, #streetfasion, #urbanwear, #streetstyle, #dopestyle
 

Blackwhite Photos