Home » Photos » Ethiopian Boy

Ethiopian Boy

Ethiopian Boy

Photo taken on 1 January 2016 (© ashwinmudigonda / Flickr)

Related tags :
 ethiopia, axum, tigray
 

Axum Photos