Accueil » Photos » Ethiopia3149

Ethiopia3149

Ethiopia3149

King Kaleb's palace
建於6世紀,據說是卡雷波國王的王宮
這位紀念品小販神韻很像納塔莉波曼

(plus d'infos...)

Photo prise le 15 mars 2016 (© kaiserinlee / Flickr)

Voir aussi :
 axum
 

Photos Axum