Home » Photos » Ethiopia3070

Ethiopia3070

Ethiopia3070

前來參與禮拜的女性信徒都必須批戴頭紗

Photo taken on 15 March 2016 (© kaiserinlee / Flickr)

Related tags :
 axum
 

Axum Photos