Home » Photos » Ethiopia2882

Ethiopia2882

Ethiopia2882

屋外的彩繪很漂亮

Photo taken on 15 March 2016 (© kaiserinlee / Flickr)

Related tags :
 axum
 

Axum Photos