Accueil » Photos » Axum

Photos Axum

Fallen stela, Aksum, Ethiopia

Souvenir shop, Aksum, Ethiopia

Text carvings, Aksum, Ethiopia

Shoe keeper, Church of St. Mary of Zion, Aksum, Ethiopia

Stelae field, Aksum, Ethiopia

Stone Stelae of Axum

Orthodox Church, Axum

Tigray Women

Valley of the Wiggle

Ethiopian Boy

Ethiopia3147

Ethiopia2993

Ethiopia2936

Ethiopia3344

Ethiopia3308

Ethiopia3239

Ethiopia3149

Ethiopia3085

Ethiopia3070

Ethiopia3082

Ethiopia3026

Ethiopia3032

Ethiopia2986

Ethiopia2965

Ethiopia2882

Untitled

142-DANAKIL Axum

143-DANAKIL Axum

144-DANAKIL Axum

145-DANAKIL Axum

Voir aussi :
 ethiopia, africa, church, tigray, christian, religion, stele, woman, travel, orthodox

« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 »»