Home » Photos » Waiting ...

Waiting ...

Waiting ...

Nikon FE2, Nikkor 85/2 AIS, Fujifilm Neopan Acros 100

Photo taken on 20 May 2019 (© unbunt.me / Flickr)

Related tags :
 film,meinfilmlab,analog,www.meinfilmlab.de, film, meinfilmlab, analog, www.meinfilmlab.de, blackandwhite, aussie, blackwhite, bw, acros, dog, bordercollie, nikon fe, hund, australianshepherd, nikon fe2, fujifilm
 

Australianshepherd Photos