Home » Photos » Rian 🐾

Rian 🐾

Rian 🐾

Nikon FE, Nikkor 85/2 AIS
Kodak P3200 TMax

Photo taken on 12 April 2019 (© unbunt.me / Flickr)

Related tags :
 meinfilmlab, film, analog, wwwmeinfilmlabde, aussie, kodak, nikonfe, blackandwhite, blackwhite, nikon, p3200, bw, dog, hoffnungs, hund, australianshepherd
 

Aussie Photos