Accueil » Photos » Tigray Girl, Ethiopia

Tigray Girl, Ethiopia

Tigray Girl, Ethiopia

Photo prise le 25 août 2014 (© Rod Waddington / Flickr)

Voir aussi :
 africa, ethiopia, ethiopian, ethnic, ashenda, festival, hairstyle, traditional, aigret, city, portrait, girl, shamma
 

Photos Ashenda