Home » Photos » Asia and Asia- Semera Girls Boarding School

Asia and Asia- Semera Girls Boarding School

Asia and Asia- Semera Girls Boarding School

Photo taken @ Dubti on 12 August 2013 (© UNICEF Ethiopia / Flickr)

Related tags :
 ethiopia, unicef ethiopia, unicef, afar, fgm, early-marriage
 

Afar Photos